KVKK METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ (“BUMERANG EĞİTİM KURUMLARI”) olarak, Bumerang Eğitim bursluluk Sınavı kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Aşağıda kişisel verileri nasıl işlediğimize dair açıklamaları bulabilirsiniz: a. Kişisel veriler hangi amaçlarla işleniyor? Kişisel verileri hangi amaçlar ile işlendiğimizi, ilgili hukuki sebepleri ile birlikte aşağıda inceleyebilirsiniz: Kişisel verileri; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; - Sınav başvurularının alınması, - Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi, - Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, - Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi, Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; - İlgili platformda / alanda sınav gerçekleştirilmesi, - Sınav kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz. b. İşlediğimiz kişisel veriler nelerdir? Bursluluk sınavı başvuruları ile sınav kapsamında ad-soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerinizi işliyoruz. Ayrıca velisi olduğunuz adayın ad-soyad, sınav giriş kodu, okul ismi, okul türü, düzey ve alan bilgileri ile sınav yanıtları ve sonuçlarına ilişkin kişisel verilerini işliyoruz. c. Kişisel veriler başkalarına aktarılıyor mu? Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçiler (örneğin, bilgi sistemleri desteği sağlayan firmalar) ve hukuki yükümlülüklerimiz ve yasal talepler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile, işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak paylaşılacaktır. d. Kişisel verileri işlemenin yöntemleri ve hukuki sebepleri neler? Kişisel verileri, Bahçeşehir Koleji Kabul Sınavı süreçlerinin yürütülmesi için kullandığımız sistemler aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz. e. Kanun’un 11. maddesine ilişkin haklarımı nasıl kullanabilirim? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz: - Barbaros Mah.  Atatürk Cad. Erbaş Pasajı No:40 Muratpaşa/Antalya adresine posta yoluyla, ya da; - Sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e-posta adresinizi kullanmak suretiyle, bumerangsinav@gmail.com adresine e-posta yoluyla. KVKK ile ilgili sorularınız için; bumerangsinav@gmail.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz